Gothická subkultura

3. února 2014 v 13:00 | Yanna Asia |  Gothická subkultura
Existuje vlastně definice gothické subkultury? A pokud ano, lišila by se dle jednotlivých zemí, ve kterých převládá určitá hudba nebo určitý módní styl? Co si vlastně představí člověk, který vidí gothika poprvé? Bude většina vyděšená nebo spíš zaujatá? Proč? A jak vůbec takového člověka pozná? Tímto článkem se Vám pokusíme dát odpovědi na tyto otázky, předat fakta a přednést i náš názor. Pro vyjasnění definice a funkce gothické subkultury v našem i světovém kulturním prostředí každému, kdo sem zavítá, projekt Babybat koneckonců vznikl.Gothická subkultura vznikla ve Velké Británii na začátku 80. let. Teprve na začátku dvacátého prvního století se ale změnila z undergroundu na celosvětově známou. Tato hudba a móda se opřela o hudbu, módu i o historii. Stala se hitem dospívání vlivem popularizace médii, ale zároveň i životním stylem. Nikdy neexistovala přesná definice goths, příslušníků subkultury. Není však pochyb, že subkultura zahrnuje hudbu s kořeny v post punku (gothic rock a množství podstylů) a styl oblékání inspirující se nejen fanoušky deathrocku, ale i středověkem, viktoriánskými střihy nebo zdánlivě nesourodou a přesto elegantní kombinací všeho. Co spojuje hudbu i vzhled je černá barva. A co víc?


Když se vrátím k počátkům subkultury, je třeba zamířit až do 70. let minulého století. Již v pozdních 70. letech bylo totiž ve Velké Británii několik kapel označováno jako "gothic." Na začátku 80. let se členové těchto hudebních uskupení údajně začali scházet a formovat tak základy jasně rozpoznatelného gothického hnutí, díky čemuž se stal gothic rock samostatnou hudební kategorií.

Samotný pojem "gothic" byl údajně v tomto významu poprvé zvěčněn 21. února 1981, kdy jistý Steve Keton publikoval článek "The face of Punk Gothique." O rok později byl v londýnském Soho otevřen Batcave, klub, který poskytl místo pro rozšíření subkultury mezi větší množství lidí. Batcave se tak stal kolébkou celé gothické subkultury. Odtud také pochází pojem "Batcaver" - tedy označení pro old-school-goths, gothiky, kteří poslouchají původní gothic rock. A jak ještě nazvat gothika? Další z možností se osvědčila například v Německu, kde byli mezi 80. a 90. lety goths přezdíváni "Grufties," anglicky "Vault/Tomb creatures" - ve volném překladu "Tvorové z hrobek."

Co ale nelze opomenout a ještě jsme se toho nedotkli je ideologie gothické subkultury. I její definice je obestřená tajemstvím. Jistý je ale ohromný význam duševního a citového rozpoložení. Pro goths je obvyklé jisté vábení temnoty, mystična, ale i morbidních nálad jako u romantických gotických románů. Nesmíme ale zapomenout na důraz na vyváženost. Neexistují zde žádné zbytečné potoky krve jen pro efekt, je tu důraz na náladu, na estetiku! Formování ideologie je o to těžší, že subkultura nemá žádné politické poselství nebo nepláče pro sociální aktivitu jako například hnutí hippies a další. Subkultura je nápadná pro její důraz na individualitu, toleranci různorodosti, silný důraz na kreativitu, sklon k intelektualitě a k cynismu, nechuť ke společenskému konzervatismu, ale tyto myšlenky nejsou společné všem goths. Estetice je zkrátka mnohem důležitější než na etika a politika.

Stejně jako politika se do gothického hnutí nevplétá ani náboženství. Náboženská afilace je taktéž věcí jednotlivce. Především toto téma je třeba zmínit již z důvodu spojování gothické subkultury se satanismem. Mezi gothiky patří jen několik satanistů a i toto je velmi vzácné. V subkultuře jsou ale často zastoupeny menšinové víry jako je agnosticismus, gnosticismus nebo například novopohané. Neexistuje ale žádné náboženství, které by jasně spojovalo příslušníky gothického hnutí.

Vlivem aktuální popularizace začaly být začátkem 21. století ke gothické subkultuře mylně přiřazovány jiné, nesouvisející styly, většinou na základě podobných rysů v oblékání. Tato menší hnutí neměla ale nic společného s hudbou a pojem "goth" díky nim získal na diskutabilitě, což přirozeně vedlo k rozšíření jakéhosi "gothického slangu." Vznikly termíny třídící trendy a členy volně přidružených subkultur. I tyto pojmy nakonec ztížili vytvoření přesné definice a internet, který zkreslil rozdíl mezi informacemi "online" a reálným slangem toto nakonec znemožnil.

Patří sem především pojmy jako označujícínováčky v subkultuře, ve kterých je ovšem k vidění určitý potenciál nebo naopak "goths," kteří nejsou schopni odůvodnit své působení v subkultuře, jež je tedy často pouze mylnou volbou. Někteří pak obraz gothické subkultury přetvoří zcela k obrazu svému. Některé z termínů jsou typické pro dané geografické oblasti (Mallgoths v USA, Cucarachas ve Španělsku...) jiné jsou používané všeobecně jako například Baby-bat. Tento pojem můžete vidět už v názvu naší stránky. Je jedním z mírnějších, spíše pozitivních označení. Dalo by se říci, že dává naději k vychování neznalých "členů subkultury" ve vyzrálé Gothiky.


Goths jako členové subkultury jsou nenásilní, pacifističtí, nevýbojní a tolerantní. Většina lidí bohužel velmi mylně spojuje gothickou subkulturu s násilím, nenávistí k menšinám, nadřazenosti bílé rasy a jinými nepříznivými faktory, se spodinou společnosti. Násilí a nenávist ale nejsou součástí gothické ideologie, goths naopak často vyjadřují smutek nad "zlem," které si mainstream přeje ignorovat nebo zapomenout. To se také stalo převládajícím námětem gothické hudby.

Slovo "Goth" bylo samozřejmě využíváno mnohem dříve, než vznikla samotná subkultura vznikla, ale v každém z těchto minulých významů, o kterých víme, se již nedá využít nebo nevyužívá. Jako příklad mohu uvést východogermánský kmen Gótů, který zahrál důležitou úlohu v pádu Západořímské říše a označení "Goth" se pro jeho příslušníky poté v určitých kruzích stalo hanlivým synonymem pro barbarství a nevzdělanost. Dalším příkladem může být zpetné označení středověké architektury za "gothickou" v době renesance (kdy byla upřednostňována architektura klasická a středověká oproti tomu byla považována za staromódní).

První pozitivní využití termínu "goths" patřilo nadšencům pro obrození gothické architektury, vedeným Horacem Walpolem. To bylo ve Velké Británii v 18. století. Horace Walpole později zavedl žánr "gotický román." Stal se tak zodpovědným za novodobý váznam slova "gothic," které ale v té době ještě o gothické hudbě nebo módě ani nesnilo. Walpole nejprve vydával své publikace "The Castle of Otranto" za opravdový středověký román, který objevil - a znovu vydal. Právě od té doby byl pojem "gothic" spojovaný s představou hororu, temnoty, morbidity a nadpřirozena. A gothický román měl obrovský vliv na ikonografii pozdější literatury a filmů.

Spojitost dnešní "gothické subkultury" s tehdejším pojmem "gothic" je tedy více než pravděpodobná. Prvky temna, hudba podtrhující atmosféru a způsob oblékání podle post-punkové scény byly "gothic." Použití slova "gothic" jako adjektiva při popisu této hudby a jejích následovníků pak vedlo k dnešnímu významu pojmu "goth".


Móda a hudba, samotné sebeurčení kultury. I toto je těžké specifikovat, ačkoli obojí spojuje jedna a tatáž barva - černá. Začněme tedy hudbou. Patří sem především gothic rock, death rock, dark wave a enthereal wave. Nezávislá britská scéna mohla mezi 80. a 90. lety sledovat oddělení death rocku od amerického punku. U samotného zrodu gothic rocku pak stály kapely jako auhaus, Specimen, Siouxsie & the Banshees,The Damned, Southern Death Cult, Ausgang, Sex Gang Children, 45 Grave, UK Decay, The Virgin Prunes, Alien Sex Fiend a Christian Death. Joy Division, The Cure nebo například Dead Can Dance. V polovině osmdesátých let, kdy se hnutí stávalo stále víc a víc populárním, se začal i počet kapel množit. Za zmínku stojí kapely jako The Sisters of Mercy, The Mission UK, Xmal Deutschland, The Bolshoi a Fields of the Nephilim. V devadesátých letech se tato hudba konečně ve větším množství dostala do Evropy a USA.

V 90. letech už byla tato hudba běžně slyšitelná v klubech, které goths navštěvovali. Zdejší mix žánrů sahal od gothic rocku přes death rock, industrial music, EBM, synth pop, punk rock až k dance music osmdesátých let. Taková různorodost byla způsobena především individualitou příslušníků subkultury a potřebou maximalizovat počet jejích příznivců především v malých městech.

V nedávných letech gothické kluby zabral povětšinou synthpop, aggrotech nebo například futurepop. V opozici a reakci na to vznikly také nové death rockové kapely a oživil se i ranně pozitivní punk. Velmi populárními se staly kapely jako Cinema Strange, Bloody Dead And Sexy, Black Ice nebo Antiworld. Právě dnes je také nejvíce popularizován gothic metal. Tento žánr je ke gothické subkultuře přiřazován velmi nešťastně a mylně. Stejně jako black metal, heavy metal a další nemá gothickou scénu žádný vliv. Goths jako všichni ostatní poslouchají vše, co se jim líbí, ale pod křídla subkultury gothic metal jednoduše nepatří.

Gothická scéna vzkvétá i díky množství festivalů a to především v západní Evropě díky německému "Wave-Gotik-Treffen." Do Evropy táhne tisíce fanoušků i "M'era Luna" a další. Ani USA ale na subkulturu nezapomíná. Fanoušci z Ameriky mohou navštívit například "Chamber's Dark Art & Music Festival."

A jak plynule přejít k módě? Vraťme se k londýnskému klubu Batcave. Klasické rekvizity z hororových filmů od dýmu přes gumové netopýry až k pavučinám byly k jeho dekoraci používány prakticky od začátku. Subkultura byla pevně svázána s uměním, ranní gothic a death rockoví umělci často přijímali tradiční hororovou image, která se předtím od gotických románů promítla do filmů jako byl Drákula s Bélou Lugosim v hlavní roli. První písní skupiny Bauhaus byla pro příklad "Bela Lugosi's Dead." Někteří členové Bauhaus pak byli sami studenty umění nebo aktivními herci. Obecenstvo tuto kompletní image s nadšením přejalo a šířilo ji dál. Přímé spojení s gothickou subkulturou tak dostali autoři jako Poe, Keats, Baudelaire nebo později Anna Rice.

Gothický styl oblékání je nasáklý temnem, někdy až morbiditou. Oblečení může být inspirováno určitým historickým obdobím nebo zůstává "moderním," ale laděným do černé barvy. Gothická móda je rozdílná a individuální stejně jako goths a i proto bývá často mylně zaměňována s heavy metalovou módou, ke které patří například trenchcoats nebo určitý styl make-upu (jako "corpse paint").

Skrze historii gothické subkultury se táhne i veřejné nepochopení, netolerance a diskriminace. Naštěstí spolu s dobou tento negativní trend pomalu mizí a dokonce i u nás můžete vcelku běžně narazit na příslušníky gothické subkultury. Je třeba si ale přitom, jak na ně budeme hledět, uvědomit, že všechny temné věci nejsou zlé, mohou být krásné, fascinující a mohou dodat nový pohled na svět, který si mnozí goths udrží až do konce života.


Autor: Yanna Asia
Fotografie: Alča Herzánová (AH Photography)
Čtvrtky: 1. - 4. odshora Yanna Asia, 5. Iono Miho
Model: Lúmenn, Evelin, Yanna Asia, Marta Z. a Tereza Temnářka Matoušková
 

14 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Iono Iono | 3. února 2014 v 13:30 | Reagovat

Awwwww... mah teddy! Ale vedle Temnářky je taký... malý a nenápadný.

2 neznámý neznámý | 3. února 2014 v 17:49 | Reagovat

LOL

3 MaddyHarry MaddyHarry | Web | 19. února 2014 v 10:50 | Reagovat

Zajímaví článek :)) Já osobně Gothice moc nefandím ale ani jí nerozumím (pokud nejde o výtvarku do školy a popsání Gothyckého kostela) :-D

4 sarush ef sarush ef | Web | 19. února 2014 v 11:00 | Reagovat

Skvělej článek.

5 Normální člověk Normální člověk | 19. února 2014 v 11:27 | Reagovat

To je pěkně rozepsané :) Nezajímám se sice o to nějak výrazně do hloubky, ale myslím, že jsi vvystihla všechny důležité věci.

6 Berenika Berenika | E-mail | Web | 19. února 2014 v 11:28 | Reagovat

[3]: Dovolím si poopravit. Je gothická subkultura, goth (příslušník subkultury), ale gotický kostel nebo gotický román.

7 (pseudoumelkyňa) Mavis (pseudoumelkyňa) Mavis | E-mail | Web | 19. února 2014 v 13:14 | Reagovat

Tento štýl sa mi veľmi páči, príde mi naozaj zaujímavý a istým spôsobom originálny. No nemala by som odvahu dať sa na to, preto len ticho zdiaľky obdivujem tých odvážnejších jedincov, ktorí na niečo také odvahu majú :) Každopádne ďakujem za objasnenie istých nezrovnalostí, o gothickom štýle som mala veľa nesprávnych informácii.

8 affray affray | Web | 19. února 2014 v 14:07 | Reagovat

To je nádherný článek a ty fotky uhh. :-)

9 Cleo Cleo | Web | 19. února 2014 v 16:49 | Reagovat

Moc se mi líbí ty fotky. :)

10 Aurora Aurora | Web | 19. února 2014 v 17:22 | Reagovat

mne sa gothic páči, je to celkom sexi.
a úžasné fotky, hlavne posledná :)

11 primdsky-kraj primdsky-kraj | Web | 19. února 2014 v 18:50 | Reagovat

8-) Výtečný článek, moc se mi líbí

12 ImTheDoctor ImTheDoctor | 19. února 2014 v 19:02 | Reagovat

O goths jsem nevěděla prakticky vůbec nic a ani jsem po tom nechtěla nijak pátrat,ale tohle je hezky a výstižně napsané,takže už mám aspoň nějakou představu:))
Jo,a moc hezký fotky!:)

13 DRAK DRAK | 19. února 2014 v 19:35 | Reagovat

S lecčíms by se dalo polemizovat, ale proto asi článek vznikl, že? Joy Division a Dead Can Dance rozhodně mezi gotické kapely nepatří. Stejně je poněkud zavádějící informace, že až v 21.století vystoupila gotiky z undergroundu. Siouxsie and the Banshees, The Cult, The Cure, Sisters of Mercy (v květnu hrají v Praze!) a další kapely nebyly žádný underground. Koncert skupiny Siouxsie and the Banshees s R.Smithem z Cure na začátku 80.let je považován za jeden z nejlepších koncertů 80.let - odehrál se v Royal Slbert Hall (DVD Nocturne)...tedy žádné podzemí. punk se na začátku 80.let štěpil do řady proudů, nemělo by se zapomínat na new romantic (OMD, Ultravox, Visage, Ice House ad.), kteří měli k temnotě rovněž blízko, nikoliv ale k té zcela hororové, jako Bauhaus. jinak je článek fajn. nezapomínat na českou scénu. nejen XIII.století zde straší již od počátku 90.let minulého století. :-)

14 DRAK DRAK | Web | 19. února 2014 v 19:36 | Reagovat

a snad ještě připomenout, že na podzim byla v Praze skupina z 80.let - Skeletal Family - hrála s XIII.stoletím :-)

15 Miloš Miloš | Web | 19. února 2014 v 20:23 | Reagovat

Pěkný článek se spoustou informací.

[6]: Gothický a gotický - v tom je rozdíl? Nebo jen různý způsob zápisu - podobně jako třeba atheista - ateista nebo Athény - Atény.

16 Sachi†Taka Sachi†Taka | Web | 19. února 2014 v 20:31 | Reagovat

Gothic milujem. Doma mám niekoľko vecí a stále si kupujem ďalšie. No také tie detaily že kde vznikol a pod. ma moc nezaujímajú. Mne sa jednoducho páči tá móda, ten štýl a to stačí.
Inak nechápem ľudí, ktorí spájajú Gothic so satanizmom. Na to som počula už nejednu sťažnosť. Veď to predsa nemá nič spoločné.

17 Yanna Asia Yanna Asia | E-mail | Web | 19. února 2014 v 21:16 | Reagovat

[15]: Nejsem si jistá, zda v tomto případě poskytuji správné informace, nemám je ověřené z více zdrojů, pouze převzaté od známých.

V angličtině označuje "gothic" jak historické období, tak i subkulturu. "Gothic" metal jako žánr se pak dá vnímat plus minus jako "temný" nebo "tajemný" a se subkulturou nemá nic společného.
Oproti tomu u nás je podstatný rozdíl mezi obdobím "gotiky" a "gothic" jako subkulturou. Snad proto máme "gotický román/gotický kostel" (spojený s obdobím gotiky, postavený v gotice), ale "goths/gothiky" jako příslušníky subkultury, pro niž zůstal anglický výraz nezměněn.

18 Aligatol Aligatol | Web | 19. února 2014 v 22:28 | Reagovat

Skvělý článek. Kdysi jsem nějaký takový hledala a nenašla. Zákon schválnosti opět fungoval, takže jsem ho našla jen náhodou :D. Díky :)

19 Jméno je tajné Jméno je tajné | 17. března 2014 v 17:44 | Reagovat

Ty fotky jsou dobrý, ale ty papíry to kazí.. Třeba Martina by měla fakt nádhernou fotku, ale ten papír na zemi jí uplně zkazil :-?

20 Yanna Asia Yanna Asia | E-mail | 13. dubna 2014 v 0:08 | Reagovat

[19]: Slečna se jmenuje Marta. :-)Papíry byly nutné, protože fotky mají sloužit jako "nadpisy" věnované zaměření textu pod nimi.

I její fotky se ale časem objeví v samostatné rubrice fotografií a tentokrát to bude bez papírků.

21 Psycho_Goth Psycho_Goth | 30. srpna 2014 v 16:09 | Reagovat

Moc hezký článek, konečně nějaký co popisuje, vysvětluje a vyvádí ze zaběhnutých omylů a nepravd. Jen tak dál :)

22 Gerazdchimb Gerazdchimb | E-mail | 16. března 2018 v 21:20 | Reagovat

cialis 25g
http://walmartcialis.shop - cialis over the counter at walmart
  long term use of cialis
<a href="http://walmartcialis.shop">cialis over the counter at walmart
</a> - cialis doses faq
cialis patients talk

23 MelvizUnafe MelvizUnafe | E-mail | 28. března 2018 v 21:48 | Reagovat

cheapest genuine viagra viagra online
http://gtviagracan.com - viagra for sale
  viagra generic canada user rights
<a href="http://gtviagracan.com">viagra for sale
</a> - country taking viagra
viagra generic canada

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama